Dubtes III Conveni SISCAT: Què té a veure l'equilibri pressupostari amb les meves DPO’s?